Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
wtorek,22 stycznia
Imienieny:
Anastazy, Wincenty, Wiktor
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
<POWRÓT
Sprawozdanie z pracy Sołtysa, Rady Sołeckiej, Radnego R.M. w ostatniej kadencji.
obrazek
Prace wykonane w sołectwie Mnichów od 2015 r. do końca 2018 roku.

1. Oświetlenie
zniszczone na Starej Wsi po nawałnicy w 2012 r. zostało po interwencji sołtysa odbudowane w 2015 r. Kolejne, to projekt i budowa oświetlenia wzdłuż chodnika od kościoła do Zakościela została zakończona w 2016 r . Zostały doświetlone też miejsca obok posesji Sędka Wojciecha i skrzyżowanie obok gospodarstwa Sędka Włodzimierza na Podlesiu to 2 lampy i jedna na Górkach do posesji pana Sobonia. Obecnie jest projektowane oświetlenie Wygody od nr. 13 do nr. 18, oraz w Mnichowie na rogu Ujazd od nr. 69a do 27b.
2. Sołtys w porozumieniu z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów na portalu naszawioska.pl założyła bezpłatną internetową stronę sołectwa www.mnichow.naszawioska.pl i ją redaguje. Przez tę stronę chce przekazywać ważne wiadomości dotyczące sołectwa i komunikować się z mieszkańcami. Strona działa od 10 lipca 2015 roku.
3. Nasadzono 20 drzewek lipy o wysokości 4-5 m w miejscach zniszczonych przez nawałnicę w Alei Lipowej. Akcja urządzona wspólnie z Radą Sołecką Burmistrzem Jędrzejowa i Urzędem Miejskim.
4. W 2016 roku miała miejsce Akcja Czysta Okolica i Lasy w tym sprzątaniu wzięły udział również dzieci z wychowawcami naszej szkoły podstawowej, oraz strażacy O.S.P. i Rada Sołecka.
5.W 2015 r. zakończono budowę drogi Stara Wieś – Górki w asfalcie. Przeprowadzono remont drogi powiatowej Mnichów-Mniszek w asfalcie do samego Mniszka.
Droga do Wólki Kawenckiej po spłynięciu w czasie ulew, została odbudowana naszym staraniem w tłuczniu, remont wykonał powiat. Kolejny jej fragment czyli zjazd na drogę ku Zakościelu – odbudowany został zniszczony wodą mostek. Ciągłe przypominanie służbom o wyrwach i dziurach do naprawy w drogach, o potrzebie wykoszenia poboczy. Następnie remont odcinka polnej drogi nr 948 Mnichów - Wygoda w tłuczniu za kw. 5 000,00 zł. Przedłużenie drogi 960 remontowanej tłuczniem do nowych budynków Krystiana Kot na kw. 10536,00zł.
W tłuczniu wykonano również odcinek drogi polnej nr 959 na Ujeździe na kw. 10474,70 zł.
W grudniu 2016 r. gmina wyremontowała drogę od Wygody nr. 13 do nr. 18 tj. 1200 mb. w asfalcie z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Utwardzenie części drogi prowadzącej do Tomasza Cymby tłuczniem.
Częste interwencje do Dróg Krajowych o koszenie i należyte utrzymanie drogi krajowej na odcinku naszej miejscowości.
6. Na wniosek sołtysa złożony do Dróg Krajowych, został wyremontowany chodnik od Starej Wsi do Zaogrodzia. Na kolejny odcinek do remontu po przeciwnej stronienie DK w Kielcach nie wyraziły zgody, zasłaniając się zmianą zarządcy drogi.
7. Pozyskanie pieniędzy na remont remizy strażackiej w ok. 20 000,00 i zmodernizowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w budynku O. S.P.
8. Przygotowanie Planu Odnowy Miejscowości Mnichów na lata 2016-2022, gdzie zostało zrealizowane jedno z zadań - Konserwacja Zbiornika Strażackiego powiązane z oczyszczeniem rowu sprowadzającego wody melioracyjne z Nowej Wsi, oczyszczeniem zbiornika i wyprowadzeniem napływającej wody w kierunku Ujazdu co powoduje utrzymanie bezpiecznych poziomów wody w zbiorniku. Droga przebiegająca obok do pana Z. Korczyka została osuszona i utwardzona tłuczniem.
9. Odwodnienie działek rolnych przez Spółki Wodne w Jędrzejowie.
Na działkach pana S. Fiutka, pani A. Sędek i pana Andrzeja Kalety roboty przy melioracji dały oczekiwany skutek. Na Starej Wsi zostały udrożnione zbieracze na dz. 801, 802, 804, 805, a przez działki nr. 806, 807, 808 został położony nowy zbieracz o Ø 800. W miejscowości Wygoda został udrożniony zbieracz na dz. 1229/1, położono dodatkowo 20 mb nowego węża drenarskiego Ø 100 w otulinie.
Wykonano czyszczenie wszystkich rowów na Ujeździe, oczyszczono i udrożniono rów w Okolówku i rów prostopadły, a równoległy do E-7 przy Zakościelu. Wiosną 2018 roku udrożniono i oczyszczono rowy za stawami na Starej Wsi, wraz z głównym rowem prowadzącym do lasu.
10. Przygotowania do rewitalizacji parku Stary Sad.
Sumą 46 835.00 zł z funduszu sołeckiego wykonano wszystkie prace przygotowawcze do uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego jakim jest rewitalizacja Parku Stary Sad w Mnichowie i takowe zostało wydane, a jest ważne 4 lata.
11. Wyodrębnienie z funduszu sołeckiego pieniędzy na tabliczki z numerami domów danych ulic i ich wykonanie oraz zamontowanie.
12. Zaplanowanie zadań z funduszu sołeckiego na 2019 rok. Kwota do rozporządzenia to
35 694,10 zł.
Zebranie Wiejskie uchwaliło 2 zadania : 1.- 26 000,00 zł przeznaczono na remont drogi nr. 960 Zakościele do końca. Zadanie 2 to remont 2 sal szkolnych na kwotę 9694,10.
12. Wybudowano parking przy cmentarzu ze środków gminnych, roboty zakończono
w 2018 roku.
13. Przygotowania do budowy wodociągu w sołectwie.
Red. Sołtys Halina Myślińska-Kuśmierz.
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ